Káva rehabilitovaná

PharmDr. Vladimír Végh

Edukafarm s.r.o., Praha

 

Kultura konzumace kávy zažívá v Čechách zaslouženou renesanci a pomalu dobíhá ostatní „kávově vyspělý“ svět. Neméně zajímavý je ale i medicínský pohled na tento mok. Na kávu bylo totiž tradičně nahlíženo jako na „nezdravý“ nápoj, související s mnoha civilizačními onemocněními. Obrovské množství nových poznatků však tento názor poněkud neguje.

A nejedná se jen o nějaké obskurní studie „sponzorované“ kávovým průmyslem, ale většinou o rozsáhle populační a epidemiologické studie, které oproti tradičním mýtům ukazují, že pití kávy může být naopak zdraví prospěšné. U kávy vystupoval do popředí především centrálně stimulující a vazokonstrikční účinek kofeinu. Káva ovšem není jen „aromatizovaným roztokem kofeinu“, ale obsahuje mnoho dalších látek především polyfenolického charakteru, se zcela vlastním farmakologickým profilem, které působí jak samostatně, tak modulací účinku kofeinu. Důležitý je též dlouhodobý charakter konzumace kávy, který nelze postihnout obvyklými testy samostatného kofeinu. Kompletní pohled na zdravotní účinky kávy nám poskytli až dlouhodobé epidemiologické studie, které ve vztahu kávy a řady onemocnění způsobili doslova revoluční vlnu změn.

 

Káva a kardiovaskulární onemocnění

Káva a kardiovaskulární onemocnění byli dlouhou dobu jako oheň a voda. Zákaz kávy patřil k prvním opatřením u hypertoniků. Poslední poznatky však ukazují, že za tímto terapeutickým dogmatem byli v zásadě pouze poznatky o izolovaném působení kofeinu. Ten samozřejmě vyvolává krátkodobě vazokonstrikci a inotropní účinky v myokardu, při dlouhodobém podávání však dochází ke kompenzačním změnám, které v souhře s ostatními obsahovými látkami kávy vedou spíše k pozitivním účinkům na srdcově-cévní systém. 

První správy o „nevinně“ kávy se objevili už v roce 1996 - prospektivní studie o víc než 85 000 zdravotních sester neprokázala žádnou souvislost mezi konzumací kávy a výskytem kardiovaskulárních onemocnění.  V roce 2006 publikovaná velká kohortová studie  z USA (přibližně 44 000 mužů a 85 000 žen) neprokázala žádnou závislost mezi množstvím vypité kávy (ve většině případů filtrovaného typu, jak je běžné v USA) a rizikem kardiovaskulárních onemocnění (samozřejmě po adjustaci ostatních hlavních rizikových faktorů, jako je např. kouření). Riziko bylo dokonce sníženo - i když statisticky nevýznamně - ve skupině osob konzumujících více než 6 šálků kávy denně. 

Následně bylo vykonáno množství podobných studií, které souhrnně vyhodnocuje meta-analýza zahrnující 36 studií s téměř 1,3 miliony účastníků a 36 000 kardiovaskulárních příhod. Vyhodnocení těchto studií souhrnně ukázalo, že přiměřená konzumace kávy významně snižuje riziko kardiovaskulární příhod, s nejnižší mírou riziku při konzumaci 3 - 5 šálků kávy, přičemž ani ve skupině „silných“ pijáků kávy nedošlo ke zvýšení rizika. 

Letošní studie zahrnující více než 25 000 jinak zdravých účastníků mladého a středního věku pak poukazuje na nižší výskyt vápenatých aterosklerotických platů v souvislosti se pitím kávy, přičemž nejnižší riziko (RR 0,59, 95% CI = 038 - 0,93) se pozorovalo při konzumaci 3 - < 5 šálků kávy denně. Polyfenoly obsažené v kávě (deriváty kyseliny kávové, ferulové, chlorenové a další)‚ zlepšují endotelovou funkci krevním cév po glukózové zátěži a velmi podobný účinek má i samotný kofein.  V další letošní studii u téměř 34 000 subjektů se ukázalo, že konzumací více než 3 šálků kávy denně dochází k více než polovičnímu snížení rizika infarktu myokardu, a to i navzdory vyšším výskytu kouření a silných pijáků kávy. Vzhledem k nesouladu „očekávaného“ a skutečně „pozorovaného“ se tak podobně jako u vína setkáváme v literatuře s označením kávový paradox“ .  

Na druhé straně, aktuální velká italská kohortová studie popisuje zvyšující se riziko kardiovaskulárních onemocnění se zvyšující se konzumací italského typu kávy - tedy espressa. Při sledování zahrnujícím průměrně téměř 11 let u více než 33 000 subjektů se toto riziko se začínalo signifikantně zvyšovat při konzumaci více než 2 šálků kávy denně a zvýšení bylo nezávislé na faktorech životního stylu jako kouření nebo BMI. Samotní autoři však upozorňují na jeden významný fakt - a to je typický způsob konzumace kávy v italské populaci - rychle vypité malé silné espresso. S přihlédnutím na skutečnost, že tento typ kávy má přibližně stejný obsah kofeinu jako jiné - mnohem „objemnější“ kávy, vede tento typ konzumace k relativně prudkému nárůstu koncentrace kofeinu v plazmě. 

Výše uvedená studie dále poukázala na jeden velmi významný faktor pro kávu a riziko kardiovaskulárních onemocněn - a to jsou interindividuální rozdíly v rychlosti metabolizmu samotného kofeinu. Ten je primárně metabolizován cytochromem P4501A2 (CYP1A2) v játrech. Jedinci s homozygotní alelou CYP1A2*1A metabolizují kofein mnohem rychleji než jedinci s alelou CYP1A2*1F. A právě tato rychlost metabolizace kofeinu měla velký vliv na kardiovaskulární riziko: zatímco u „pomalých“ metabolizátorů kofeinu (nosiči alely CYP1A2*1F) se riziko nefatálních infarktů myokardu s množstvím konzumované kávy zvyšovalo, u rychlých metabolizátorů (nosiči alely CYP1A2*1A) se riziko s množstvím konzumované kávy naopak snižovalo. Podtrhuje to tak význam samotného kofeinu pro riziko kardiovaskulárních onemocnění a významně to dále potvrdilo fakta z předchozí mnohem menší studie o důležitosti genotypu cytochromu P450.     

 

Na přípravě záleží

Obsah extrahovaných látek lze samozřejmě ovlivnit vhodným způsobem přípravy kávy - za nejvhodnější se považuje příprava vodní parou pod tlakem typu espresso nebo moka, která dosahuje nejvyšších hladin antioxidantů,, méně vhodná je filtrovaná/překapávaná káva a nejvíce dráždivých látek obsahuje zalévaná káva, jako je např. klasický český „turek“. U káv s pomalou přípravou se na úkor antioxidantů zvyšuje zastoupení biogenních polyaminů, jako jsou spermin a spermidin, putrescin, tyramin a další, kterých účinky už nejsou tak jednoznačné - na jedné straně mohou mít ve vyšších dávkách škodlivé zdravotní účinky a vést k zhoršené gastrointestinální snášenlivosti, na straně druhé jsou však zkoumány jako potenciální anti-aging substance.  Jak bylo však uvedeno výše, malé silné kávy vedou k prudkému nárůstu hladiny kofeinu, což může zvyšovat kardiovaskulární riziko. Za optimální by se proto dalo považovat pití espressa s větším množstvím mléka nebo doplněné vody, tedy ať už cappuccino, caffé latte, latte macchiato, americano apod. Mléko navíc doplňuje vápník, které ztráty může káva zvyšovat.

Závěr

Zdá se býti evidentní, že za negativní „zdravotní“ obraz kávy, který se v minulosti vytvořil, mohou převážně doprovodné jevy, které nesouvisí kauzálně s pitím kávy, ale mohou být zvýšenou konzumací kávy doprovázeny, jako je například kouření a stresující práce. Existují samozřejmě skupiny osob, pro které může káva představovat zvýšení rizika nemocnosti i bez ohledu na tyto skutečností. Právě tyto se snaží odhalit aktuální rozsáhlé epidemiologické studie kombinované s genetickým výzkumem. Je také vhodné varovat před konzumací „samotného“ kofeinu v „umělých“ nápojích typu koly nebo tzv. energy-drinků, které neobsahují komplex biologicky aktivních látek kávy a mají navíc často vysoký obsah cukrů nebo sladidel, mohou tedy opravdu negativně ovlivnit krevní tlak i metabolické poruchy provázející metabolický syndrom (MS) a diabetes.

Ve světle ostatních aktuálních poznatků se však zdá, že pravidelná konzumace kávy v přiměřeném množství nemá nepříznivé kardiovaskulární účinky a naopak, může působit spíše jako ochranný faktor. Když si tedy budete dopřávat svou oblíbenou „kávičku“, rozhodně nemusíte mít žádné výčitky svědomí. Naopak v klidu si ji vychutnejte, neboť právě pozitivním psychickým naladění můžete příznivé účinky kávy dále podpořit.

 

Zdroj: FarmiNews Edukafarm.cz


Internetový obchod Velita.cz nabízí ve svém sortimentu: Bižuterie, šperky bižuterie, bižuterie z korálků, náušnice bižuterie a mnoho dalšího.
kávovarykávovarynápojové automatypronájem kávovarůkávovarykávovarykávovarykávovarypronájem kávovarůkávovarykávovarykávovarykávovarynápojové automatykávovarypronájem kávovarůkávovarykávovarykávovarykávovarypronájem kávovarůnápojové automaty
JSME TU PRO VÁS JIŽ OD ROKU 1700
Copyright © 2010 Káva-servis, All Rights Reserved, projekt za podpory EU, linkbuilding
Webdesign a seo
webdesign e-Fénix s.r.o.